Michal Čihař - Servisní menu Alcatel 501

Do servisního menu vstoupíte zadáním 000000* v klidovém stavu telefonu. Objeví se skryté menu s 5 položkami: Tracks, Stops, Cleanup stops, Load Control a Menu 2 access.

Tracks

Informace o síti, pro každou buňku je k dispozii několik údajů. Pro aktuální jsou k dispozici všechny, pro 6 dalších s nejsilnějším signálem pouze ARF, BSI, RXL, C1 a C2 a pro ostatní jen BSI a RXL.

ARF

Číslo aktivního kanálu buňky (GSM 900MHz v rozmezí 0001-0124, GSM 1800MHz v rozmezí 0512-0885).

BSI

Base Station Identity Code - identifikace buňky. Toto 6bitové číslo by se mělo skládat ze dvou 3bitových částí - Base-station Color Code (BCC) a National Color Code (NCC). BCC rozlišuje buňky stejného operátora se strjným ARF a NCC rozděluje buňky do regionů.

RSS

Recieved Signal Strength Indicator - síla přijímaného signálu. Po převodu do desítkové soustavy, vydělení 2 a vynásobení -1 získáme údaj v dBm.

RXL

Received Level - síla přijímaného signálu. Zobrazuje to samé jako RSS, jen ve formátu daném specifikací GSM:

0 méně než -110 dBm
1 -110 dBm -109 dBm
2 -109 dBm -108 dBm
...
62 -49 dBm -48dBm
63 -48 dBm a více

L1S

Layer 1 Status - stav vrstvy 1. Může nabývat těchto hodnot:

0 inicializace
1 synchronizace
2 pohotovostní režim
3 26-Multiframe (používá se pro hovory)
4 51-Multiframe (používá se pro SMS)

L1P

Layer 1 Phase - fáze vrstvy 1.

0 aktuální fáze
1 PLMN
2 RACH
3 RESET
4 handover

DSC

Downlink Signalling Failure Counter - Čítač chyb v Downlink signalizaci.

LAC

Local Area Code - kód oblasti.

C1

Path Lost Criterion - kritérium změny buňky. Pokud je hodnota záporná telefon se přihlásí do jiné buňky, která má nejvyšší C2.

C2

Cell Reselection Criterion - kritérium výběru buňky. Podle této hodnoty telefon vybírá do které buňky se přihlásí. Většinou jsou zde stejné hodnoty jako v C1, záleží na nastavení sítě.

X

Stav vysílače.

H

Přepínání frekvencí.

Stops

Seznam posledních 10 vypnutí nebo resetů telefonu, dvojciferný kód určuje důvod:

48 neznámo
46 normální vypnutí
45 vypnutí při nabíjení
43 vypnutí kůli slabé baterii
40 nepovedené zapnutí
10 vyjmutí baterie
01 resetování
00 interní chyba

Cleanup stops

Vymaže položky v seznamu posledních deseti vypnutí telefonu a vypíše hlášku "Operation OK!".

Load Control

Informace o stavu baterie a nabíjení.

BTY

Typ baterie: LiP2 - Li-Polymerová (780 mAh), NIX1 - Ni-MH (650 mAh).

DT

Neznámo - 000.

DV

Neznámo - 000.

ICH

Stav nabití baterie v procentech. Můj telefon se asi nabíjí na víc než 100 procent (zobrazuje 100, ale tato hodnota vydrží až 3 dny), k automatickému vypnutí dojde při cca 7-8 procentech. Indikátor na pohotovostním displeji zobrazuje stav podle následující tabulky.

61 - 100 % 3 dílky
41 - 60 % 2 dílky
21 - 40 % 1 dílek
0 - 20 % žádný dílek

NTP

Počítadlo cyklů v jednotlivých stavech. Hodnoty jsou uvedeny u STA.

STA

Stav baterie.

STA NTP Popis
PR 0-10 prepair - příprava nabíjení - trvá cca 20 sekund
AT 0-12 attached - připojení nabíječky
IN ? interrupt - přerušení nabíjení - při hovoru apod.
CH 0-? (závisí na vybití baterie) charging - nabíjení baterie
EN 0-12 ending - nabíjení dokončeno
RE ? regular - provoz na baterii

STD

Zarím jsem neviděl žádnou hodnotu.

TC

Teplota baterie při nabíjení (od C9 do DC).

TM

Teplota okolí při nabíjení. Po vydělení 5 vychází číslo které by mohlo odpovídat teplotě baterie.

VMX

Napětí baterie při nabíjení.

VM

Napětí baterie.

Vm

Nabíjecí napětí.

MEA

Dvě hodnoty s tímto označením. Jedna určuje napětí a druhá pravděpodobně nějaký odhad délky nabíjení.

Pravděpodobně přístup do dalšího menu, při zadání některých kódů (25228353, 25228352, 83227423, 12345678) dojde k resetu telefonu.