Michal Čihař - Balíčky pro Debian - 6. Instalace souborů

Balíčky pro Debian - 6. Instalace souborů

Nyní už víme co to je Debhelper a známe některé jeho příkazy. Tu nejdůležitější část jsme však minule vynechali a podíváme se na ní dnes. Jak tedy správně rozdělit soubory do binárních balíčků?

Pokud náš zdrojový balíček vytváří jediný binární, máme situaci jednoduchou, stačí provést instalaci do debian/jméno-binárního-balíčku a máme hotovo. V opačném případě musíme ještě nějak zajistit rozdělení souborů mezi jednotlivými balíčky. K tomu nám opět pomůže Debhelper a to konkrétně jeho příkaz dh_install. Kromě něho ještě existuje spousta jeho variant pro instalaci různých typů souborů, které si dnes také vysvětlíme.

Většina skriptů dnes popisovaných umožňuje dva způsoby zadání souborů pro instalaci. Buď přímo na příkazové řádce, nebo ze souboru v adresáři debian/, který se jmenuje jméno-balíčku.typ-souborů, například hello.dirs. V některých situacích můžeme použít soubor pro všechny binární balíčky (nebo máme jen jeden), můžeme jméno balíčku vynechat a soubor se tedy bude jmenovat jen dirs. Toto zjednodušení však nefunguje pro všechny možnosti a proto ho používejte jen pokud je to opravdu nutné. Použitím jména balíčku bude vždy zřejmé k čemu tento soubor patří i po případné jeho reorganizaci. Zadávání parametrů na příkazové řádce se moc věnovat nebudu, protože mnohem přehlednější je používat oněch souborů.

dh_install

Tento skript je nejobecnějším pomocníkem při instalaci souborů. Do souboru debian/jméno-balíčku.install zapíšeme na každý řádek zdroj a cíl kam se má nainstalovat. Pokud cíl neuvedeme, uvažuje se stejný adresář jako je ve zdroji. Jako zdroj můžeme uvést soubor, adresář nebo více souborů pomocí žolíků. Jména zdrojových souborů se udávají relativně ke kořenovému adresáři zdrojových kódů, pokud však chceme jen přesouvat soubory z debian/tmp, můžeme změnit zdrojový adresář pomocí parametru:

dh_install --sourcedir=debian/tmp

Typickým příkladem pro použití dh_install je rozdělení souborů vzniklých instalací programu se sdílenou knihovnou. Nechť se tento program jmenuje foo a knihovna kterou obsahuje libbar. Správné rozdělení do balíčků by mělo vypadat tak, že binární balíček foo bude obsahovat program a dokumentaci k němu (typicky man stránky), balíček libbar0 (knihovna má soname 0) pak knihovnu se jménem odpovídající soname a nakonec vývojový balíček libbar-dev hlavičkové soubory, symbolický odraz libbar.so a případně i statickou knihovnu.

Pro tento účel budeme potřebovat pro každý balíček jeden soubor .install. U programu to bude celkem jednoduché - debian/foo.install:

usr/bin
usr/share/man/man1

Pro knihovnu to si vystačíme s jediným záznamem - debian/libbar0.install:

usr/lib/libbar*.so.*

Nejvíce věcí musíme uvést u vývojového balíčku - debian/libbar-dev.install:

usr/include
usr/lib/libbar*.so
usr/share/man/man3

Další skripty pro instalaci

Další skripty se chovají velmi podobně - buď pracují stejně jako dh_install se seznamem souborů, nebo přímo instalují nějaký soubor pojmenovaný podle výše zmíněné konvence. Nejprve si probereme ty obecnější, které se můžou hodit u téměř libovolného balíčku a na závěr zůstane stručný přehled speciálních, které budete potřebovat jen občas.

dh_installdirs

Tento skript má jednoduchý úkol vytvořit adresáře, seznam adresářů načítá ze souboru debian/jméno-balíčku.dirs. Ve většině případů je instalační skript programu dost chytrý na to aby si chybějící adresáře vytvořil, takže dh_installdirs vůbec nepotřebujeme.

dh_installdocs

Toto je oproti tomu velmi užitečný skript pro instalaci dokumentace. Různá README a TODO soubory totiž obvykle nikdo neinstaluje a proto správci balíčku nezbude než se o ně postarat. Stačí jejich seznam napsat do souboru debian/jméno-balíčku.docs a dh_installdocs se postará o jejich správné umístění (do adresáře usr/share/docs/jméno-balíčku). Stejně tak nainstaluje soubory debian/README.Debian a debian/TODO (případně s předponou jména balíčku).

dh_installexamples

Podobný jako předchozí, ale tentokrát se stará o instalaci příkladů do adresáře usr/share/docs/jméno-balíčku/examples. Seznam příkladů se načítá ze souboru debian/jméno-balíčku.examples.

dh_installchangelogs

Kromě dokumentace je ještě důležitý seznam změn a o ten se stará dh_installchangelogs. Do stejného adresáře jako dokumentaci nainstaluje debian/changelog (pod jménem changelog.Debian) a případně i debian/NEWS (ten je nainstalován jako NEWS.Debian). Jako volitelný parametr mu můžeme zadat jméno souboru se změnami v tarballu, takže výsledné volání může vypadat například takto:

dh_installchangelogs ChangeLog

Další nástroje

V podobném duchu existuje ještě asi 20 dalších nástrojů. Protože se s nimi však většinou nesetkáte, nebudu je již tak podrobně probírat. Nicméně i z těchto jsem vybral pár těch zajímavějších, které jen stručně vyjmenuji:

Závěr

Nyní již máte celkem slušný přehled co které skripty dělají a můžete se zkusit podívat do našeho ukázkového balíčku a zjistit, které skripty vůbec nejsou potřeba a naopak, které by se mohly dále hodit.